ProjektyGreen Deal a finanční zdrojeJak v ČR financovat evropskou zelenou transformaci?

Schválení nového víceletého finančního rámce EU pro roky 2021–2027 a „postcovidového“ nástroje NextGenerationEU staví české veřejné i soukromé subjekty před otázku, jak reálně naplnit nové požadavky plynoucí z debat o prohloubení zelené transformace EU. Projekt „Green Deal a finanční zdroje: Jak v ČR financovat evropskou zelenou transformaci?“ se proto zaměří na podrobné zmapování dostupných nástrojů EU a jejich recepci na úrovni ČR a nabídne stakeholderům základní přehled, jak úspěšně postupovat při financování zelených projektů z prostředků EU, ať už administrovaných přímo unijními institucemi nebo zprostředkovaně Českou republikou.

V návaznosti na projekt z roku 2020 Evropský Green Deal a Česká republika: fakta – čísla – dopady bude součástí projektu i nadále průběžné, včasné a přehledné informování o jednotlivých návrzích, které Evropská komise v roce 2021 předloží v rámci tzv. Zeleného údělu (Green Deal).

Součástí projektu je také vznik shrnující příručky v PDF. Brožura chce jasně a přehledně ukázat, jaké podpůrné programy zaměřené na zelenou transformaci EU jsou v Česku do roku 2027 k dispozici, kdo je administruje, kolik je v nich peněz, v jaké podobě, na co a pro koho.

O Green Dealu je možné si myslet cokoli, jisté je jedno: zelená transformace nezmizí tím, že ji budeme ignorovat. Jen tím vyklidíme prostor jiným a připravíme se o konkurenční výhodu, která nám v budoucnu bude chybět.

přílohy

partneři projektu

ČEZ
B&P Research s.r.o.
B&P Publishing