Projekty

Green Deal a energetická bezpečnost

Válečný konflikt na Ukrajině postavil unijní strategii Green Deal do zcela nového světla. Kromě dekarbonizace se bude třeba urgentně zabývat […]

Green Deal a finanční zdroje

Schválení nového víceletého finančního rámce EU pro roky 2021–2027 a „postcovidového“ nástroje NextGenerationEU staví české veřejné i soukromé subjekty před […]

Monitoring legislativy EU

Pro portál Euroskop, který je hlavním informačním zdrojem o EU na internetu v češtině, připravujeme spolu s kolegy z Centra pro studium demokracie a […]

AGRI ČR+

Projekt AGRI ČR+: Bezpečnost a dvojí kvalita potravin – výrobci, spotřebitelé a legislativa EU a ČR navazuje na dva předchozí […]

Měříme, šetříme 2019

Projekt Měříme, šetříme je v letošním roce zaměřen na problematiku boje se suchem. Cílovou skupinou jsou drobní vlastníci půdy. Navazuje […]

Měříme, šetříme 2018

Projekt Měříme, šetříme je zaměřen na vzdělávání mládeže a studentů v oblasti šetrného nakládání s energiemi a energetickou účinnost. Tematicky […]

Měříme, šetříme 2017

Projekt Měříme, šetříme je zaměřen na šetrné nakládání s energiemi a energetickou účinnost ve městech a obcích. Je koncipován jako […]