O nás

Evropský informační projekt, z. ú. (EIP, European Information Project) je nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je přispívat k informovanosti občanů České republiky (ČR) o Evropské unii (EU). Hlavní devizou EIP jsou jeho analytici, kteří mají dlouholeté zkušenosti s evropskou legislativou a politikou.

EIP se zaměřuje na organizování dlouhodobých výzkumných, informačních, popularizačních a publikačních projektů, na jejichž realizaci se podílí řada dalších neziskových organizací, iniciativ a výzkumných pracovišť. EIP tak podněcuje spolupráci mezi zástupci občanské společnosti a univerzitami a zprostředkovává výsledky bádání širší veřejnosti.

EIP byl založen v roce 1999 ve formě občanského sdružení. K 1. 1. 2014 byl v souladu s novým občanským zákoníkem automaticky transformován do právní formy spolku a následně – z iniciativy svých členů – do podoby ústavu. EIP sídlí od počátku v Brně.

 

Za účelem naplnění svého poslání poskytuje EIP veřejnosti následující neziskové aktivity:

  • základní a aplikovaný výzkum zaměřený na fungování České republiky v EU
  • publikování a šíření odborných a popularizačních studií a analýz
  • pořádání přednášek, seminářů, kulatých stolů, workshopů a konferencí
  • vydavatelská a publikační činnost

Naši lidé

Naši analytici mají dlouholeté zkušenosti s evropskou legislativou a politikou.


Spolupracujeme

B&P Publishing
B&P Research s.r.o.
ČEZ