ProjektyEvropský Green Deal a Česká republika fakta - čísla - dopady

Projekt Evropský Green Deal a Česká republika: fakta – čísla – dopady má za cíl přehledně, průběžně a včas informovat o jednotlivých návrzích, které Evropská komise předkládá v rámci Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu). Zelená dohoda pro Evropu je plán obsahující opatření, která mají podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství a zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění. EIP bude informovat o tom, co přicházející unijní návrhy znamenají pro obce, podnikatele ale i běžné občany v kontextu českých zájmů. Obecně projekt reaguje na aktuální situaci v evropské legislativě v oblasti životního prostředí a snižování skleníkových plynů.

EU se chce do roku 2050 stát klimaticky neutrálním kontinentem. Za tímto účelem Komise předkládá konkrétní návrhy, čímž má tento politický závazek získat právní závaznost.

K dosažení tohoto cíle má proto přijmout opatření ve všech odvětvích hospodářství: investovat do technologií šetrných k životnímu prostředí; podporovat průmysl ve vývoji inovací; zavádět čistší, levnější a zdravější formy soukromé a veřejné dopravy; dekarbonizovat odvětví energetiky; zajistit vyšší energetickou účinnost budov; spolupracovat s mezinárodními partnery na zlepšení celosvětových norem v oblasti životního prostředí.

Projekt EIP se všem těmto oblastem věnuje a vysvětluje, jaký mohou mít nová opatření dopad. Sledováním ekologického tématu navazuje na úspěšné projekty z let 2017, 2018, 2019 s názvem Měříme šetříme. Projekty jsou podporovány Skupinou ČEZ.

přílohy

partneři projektu

ČEZ
B&P Research s.r.o.
B&P Publishing