ProjektyMěříme, šetříme 2017

Projekt Měříme, šetříme je zaměřen na šetrné nakládání s energiemi a energetickou účinnost ve městech a obcích. Je koncipován jako série vzdělávacích seminářů vedených odborníky z praxe, kteří účastníkům z řad zástupců municipalit prezentují finanční a technické možnosti úspor energií. Tento projekt je podporován Skupinou ČEZ.

V roce 2017 se uskutečnily dva semináře (v Brně 3. 10. 2017 a Praze 31. 10. 2017), byla vydána informační příručka “Jak na energetické úspory v obcích” a informační leták “Jak na energetické úspory v obcích. Dobrá praxe”. O projektu byli zájemci průběžně informování prostřednictvím tohoto webu, webů partnerů a regionálních mutací Deníku. Dále pak v časopisech Veřejná správa a Likosáček a prostřednictvím direct mailingu.

“Energetická účinnost a spotřeba energií jsou důležitým společensko-ekonomickým tématem již dlouhou dobu, ovšem až v posledních letech je jim v souvislosti s legislativní aktivitou EU a rozvojem příslušných technologií věnována pozornost, jakou si zaslouží. Evropský informační projekt se v rámci projektu “Měříme, šetříme” zaměřil především na to, aby ve veřejném sektoru zvýšil informovanost o možnostech komplexních úspor energií a jejich financování, a zvýšil tak šanci na jejich úspěšnou realizaci,” řekl ředitel Evropského informačního projektu Ondřej Krutílek.

Semináře

Semináře byly rozděleny na dvě části. Na úvod byla účastníkům představena průřezová témata české i evropské legislativy, studií proveditelnosti a metody EPC (Energy Performance Contracting). Následovaly rozsáhlé bloky věnované (1) optimálním způsobům financování energetických úspor z dotací a (2) nejnovějším trendům, například v oblasti energetické účinnosti budov, energetického využití odpadů, nebo šetrného nakládání s vodou.

Informační příručka a leták

Informační příručka a leták shrnují to nejdůležitější ze seminářů a obsahují nejčastější otázky, které na nich zazněly.

přílohy

partneři projektu

Akademie veřejné správy
B&P Research s.r.o.
Eniqa
LIKO-S
Smartes Group
UCEEB | Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Unisavers
ČEZ