ProjektyGreen Deal a energetická bezpečnost

Válečný konflikt na Ukrajině postavil unijní strategii Green Deal do zcela nového světla. Kromě dekarbonizace se bude třeba urgentně zabývat také otázkou energetické bezpečnosti, což se odrazí jak v legislativní, tak ve finanční oblasti. Projekt se proto zaměří nejen na nové regulatorní tendence v EU (v návaznosti na projekty z let 2020 a 2021), ale i na aktualizaci materiálů, které mapují dostupné nástroje zaměřené na financování zelených projektů z prostředků EU, ať už administrovaných přímo unijními institucemi nebo zprostředkovaně Českou republikou.

V návaznosti na projekty z let 2020 (Evropský Green Deal a Česká republika: fakta – čísla – dopady) a 2021 (Evropský Green Deal a finanční zdroje: Jak v ČR financovat evropskou zelenou transformaci?) bude součástí projektu i nadále průběžné, včasné a přehledné informování o jednotlivých návrzích, které Evropská komise v roce 2022 předloží v rámci tzv. Zeleného údělu (Green Deal).

Součástí projektu je také vznik přepracované a aktualizované informační příručky v PDF o nástrojích EU pro financování zelené transformace do roku 2027.

 

přílohy

partneři projektu

ČEZ
B&P Research s.r.o.
B&P Publishing