ProjektyGreen Deal: Jaké změny přináší a jak se na ně připravit?

Od svého přijetí v roce 2019 přinesl Green Deal spoustu iniciativ a legislativních předpisů především v souvislosti s nutností soustředit politické úsilí EU na ekologickou transformaci a ochranu životního prostředí. Odvětví jako energetika, doprava, zemědělství či stavebnictví stojí před novými výzvami a mají před sebou velký kus práce.

Čeho jsme doposud byli svědky, co to znamená pro běžné občany, podnikatele či města a jaké existují nástroje pro financování zelené tranzice? Těmto otázkám, jakožto i sociálním a ekonomickým souvislostem, se bude věnovat nová informační příručka, která navíc poukáže na fakt, že strategie Green Deal není z podstaty pro jedince a města nevýhodná, ale naopak pro všechny zainteresované skýtá velké množství příležitostí.

Projekt svým zaměřením navazuje na aktivity Evropského informačního projektu z let 2020–2022:

přílohy

partneři projektu

ČEZ
B&P Research s.r.o.
B&P Publishing