ProjektyMěříme, šetříme 2019

Projekt Měříme, šetříme je v letošním roce zaměřen na problematiku boje se suchem. Cílovou skupinou jsou drobní vlastníci půdy. Navazuje na úspěšné projekty z let 2017 a 2018, které se zaměřily na zvýšení informovanosti o možnostech šetrného nakládání s energiemi a energetickou účinnost ve městech a obcích a na vzdělávání mládeže a studentů v oblasti šetrného nakládání s energiemi a energetickou účinnost. Projekt je podporován Skupinou ČEZ.

Problematika sucha a nedostatečná schopnost krajiny zadržet srážkovou vodu je velice komplexní a palčivý problém, který je nutné řešit na mnoha úrovních. Jedním z klíčů ke změně je přístup k informacím. Veřejnost i samotní vlastníci půdy mají mnohdy pocit, že nemohou nic dělat, že vše je v rukou „velkých hráčů“, v tomto případě velkých agropodniků, ale to není tak docela pravda. V rámci letošního projektu Návrat k přirozenosti. Jak konkrétně ochránit krajinu před suchem jsme se rozhodli spojit síly s největší českou environmentální nadací Nadací Partnerství a tento rozšířený názor změnit.

Výsledkem je brožura Rádce pro zodpovědné vlastníky půdy, která vychází z kulatého stolu a odborných materiálů Nadace partnerství. Jak materiál Nadace Partnerství, tak brožura EIP, detailně seznamující především drobné držitele půdy s právy a povinnostmi, které ve vztahu ke svému vlastnictví mají. Brožura přehledně a stručně nabízí konkrétní relevantní informace, odkazy na právní či finanční podporu, na jejichž základě se vlastníci půdy mohou kvalifikovaně rozhodnout, jak se svojí půdou naložit tak, aby přispěli ke schopnosti krajiny zadržet vodu a bránit půdu před další degradací.

Pro velký zájem vyšel v roce 2019 také dotisk úspěšné brožury Zkrať svou ekostopu! Vzdělávací listy rozšiřující témata z brožury jsou ke stažení zde.

přílohy

partneři projektu

B&P Publishing
B&P Research s.r.o.
ČEZ
Nadace Partnerství