ProjektyMěříme, šetříme 2018

Projekt Měříme, šetříme je zaměřen na vzdělávání mládeže a studentů v oblasti šetrného nakládání s energiemi a energetickou účinnost. Tematicky navazuje na úspěšný projektu z roku 2017, který se zaměřil na zvýšení informovanosti o možnostech šetrného nakládání s energiemi a energetickou účinnost ve městech a obcích. Projekt je podporován Skupinou ČEZ.

Problematika energetické účinnosti a spotřeby energií je čím dál důležitějším společensko-ekonomickým tématem. Jediným efektivním, dlouhodobě udržitelným řešením otázky energetických úspor je soustavné vzdělávání a akcent na jejich ekonomickou výhodnost.

Pro cílovou skupinu, kterou jsou žáci druhého stupně základních a prvních ročníků středních škol, je téma zajímavé hned z několika důvodů. Energetické úspory jsou úzce spjaty s rozvojem IT technologií, mají pozitivní vliv na životní prostředí a řada z úsporných opatření je finančně nenákladná a s okamžitým účinkem vrácení peněz.

Projekt žákům představí způsoby realizace energeticky úsporných opatření. Informace z projektu navíc mohou cílové skupině pomoci v rozhodování v budoucnu, a to jak v soukromém, tak ve veřejném životě.

přílohy

partneři projektu

B&P Research s.r.o.
B&P Publishing
ČEZ